Koen's blog Profile Photo

Koen's blog

Ik typ. Ik typ voor mijn Sien, Arwen, Mila en Nienke.

Nifty. ChatGPT kan surfen. 🏄🏻‍♂️ help.openai.com/en/articl…