Koen's blog Profile Photo

Koen's blog

Ik typ. Ik typ voor mijn Sien, Arwen, Mila en Nienke.

Oh #Edegem, de rij bij de bakker is in verhouding even groot als het aantal kilometers dat ik verwijderd ben van diegene die ons de laatste 14 dagen van lekker brood heeft voorzien.

TLDR: lange rij.