Get World

Fan, maar toch een paar bedenkingen. Een scriptje later is er toch al een tijdelijke oplossing, mijn posts op Hey World geraken op mijn eeuwenoude archief. Niet optimaal, maar voorlopig: perfect.

require 'rss'
require 'open-uri'

url = 'https://world.hey.com/atog/feed.atom'
template = DATA.read
URI.open(url) do |rss|
 feed = RSS::Parser.parse(rss, false)
 feed.entries.each do |item|
  post = template % [item.title.content, item.updated.content, item.title.content, item.content.content, item.link.href]
  filename = "world-#{/.*\/(\d+$)/.match(item.id.content)[1]}.md"
  File.open(filename,"w") do |out|
   out.write(post)
  end
 end
end

__END__
title: %s
date: %s
tags: hey, world

# %s

%s

<small>Dit was eerst te lezen op [Hey, World](%s)</small> 

Dit was eerst te lezen op Hey, World


Tags
hey world

Date
March 9, 2021