Verlaat Facebook

Het is zover. Het zit erop. Ik ben gesprongen.

Het is blijkbaar al 2 jaar geleden dat ik van de WhatsApp trein ben gesprongen. Toen ik vanmorgen Om Malik’s post Leave Facebook in mijn Feedreader las was ik alleen maar Ja’ aan het knikken, en dat heeft me weer opnieuw doen nadenken.

If you believe that Facebook is causing long-term damage to our society, and you don’t agree with their values or their approach to doing business, you can choose to leave.

Ja. Ja. Ja.

Ik heb voor de zachte aanpak gekozen. Eerst deactivatie.
Curieus hoe dat gaat?

Facebook deactivationFacebook deactivation

Facebook deactivationFacebook deactivation

Facebook deactivationFacebook deactivation

Je weet me wel vinden, toch? 💪🏻Date
June 5, 2020